Heemraads

Het bureau

D~B architecten, bureau voor Architectuur & Stedenbouw werd in 1997 opgericht door ir. WillemJan Droog en is sinds 1999 gevestigd aan de Heemraadssingel te Rotterdam. Het bureau verricht de meest uiteenlopende ontwerpopgaven op diverse schaalniveaus op het gebied van stedenbouw, woningbouw & utiliteitsbouw. Stedenbouwkundige opgaven worden veelal verricht met NXT Landscapes, bureau voor Stedenbouw en Landschap. Gemeentes, woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren zijn de belangrijkste opdrachtgevers.

Visie           

Grote interesse gaat uit naar het grensvlak van architectuur en stedenbouw. Juist de goede wisselwerking tussen beide disciplines levert de meerwaarde van de som der delen. Specialiteit zijn vooral de ontwerpopgaven waar de nodige ontwerpdiscipline aan te pas moet komen. ‘Puzzelen op de vierkante meter’. Voor ogenschijnlijk de meest lastige en de meest onmogelijke locaties wordt vaak een verrassend logische en praktische oplossing bedacht. Specialiteit is het bedenken en gerealiseerd krijgen van nieuwe concepten, vaak op het gebied van wonen en werken.               Concepten als  ‘de senioren-/starterswoningen‘ of  de ‘recreatieve kantoorvilla’s’  blijken goede oplossingen voor hedendaagse thema’s te zijn.

Werk

D~B architecten heeft de afgelopen jaren menig bijzondere en ingewikkelde ontwerpopgave tot goede realisatie gebracht, zowel wat betreft stedenbouwkundige als architectonische kwaliteit, als wat betreft financiële en praktische haalbaarheid. Het bureau realiseerde veel nieuwbouw- projecten, vaak in de historische context. Veelal woningbouw in combinatie met winkels en voorzieningen. Hiernaast werden diverse gebouwen gerealiseerd met een complex of niet alledaags programma, zoals bijv. een kantoor voor een zorgstichting in combinatie met dak- en thuislozen opvang. Andere tak van sport werd het realiseren van opgaven op het gebied van ‘restyling en transformatie’, zoals het faceliften van jaren ’60 flats. Vaak leverde de combinatie van verbouw /aanbouw /hergebruik van panden een bijzonder eindresultaat op. Verder verrichte het bureau diverse stedenbouwkundige studies en maakte een aantal gebiedsvisies.

Realisatie

De korte lijnen binnen het bureau en met zijn adviseurs staan garant voor kwaliteit wat betreft bouwkundige uitwerking, detaillering en daadwerkelijke realisatie. We zijn gewend met maximale inzet en betrokkenheid aan projecten te werken Voor constructieve uitwerking werkt D~B architecten met diverse gerenommeerde constructieadviesbureaus. Op het gebied van bouwfysica werkt D~B architecten meestal samen met Adviesbureau voor Bouwfysica ir. Hans Bosch. D~B architecten beschikt over een ruim netwerk van competente projectontwikkelaars en aannemers voor het juiste kaliber opgave.

Over de oprichter

WillemJan Droog, de oprichter van het bureau, studeerde in 1981 af aan de T.H.Delft, (afstudeerrichting Architectuur). Na het winnen van een prijsvraag In 1983 voor een plan van premie- koop woningen, uitgeschreven door de Gemeente Vlaardingen, werd de Architektenmaatschap Droog & Poot opgericht. Het bureau vestigde zich in Vlaardingen en realiseerde veel woningbouw o.a. in Vlaardingen, Schiedam, Groningen, Spijkenisse en Zaltbommel en wat particuliere woonhuizen en/of verbouwingen. In 1989 werkte WillemJan Droog voor CASA-architecten te  Amsterdam en  voor Treahearn & Preston architects te London aan  een speciaal project in London.

In 1990 ging WillemJan Droog zelfstandig verder als architectenbureau ir. WillemJan Droog te Vlaardingen en realiseerde een eerste en bijzondere opdracht van 44 woningen met zonnecollectoren in Schiedam-Spaland.     Hierna volgden diverse veel woningbouwprojecten in de historische binnensteden van o.a. Gorinchem, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.   Ook werden voor de Woning Stichting Maassluis diverse ‘Elementum flat’ upgradings- en entree-verbeteringsprojecten gedaan.

In 1997 werd D~B architecten,  bureau voor Architectuur en Stedenbouw opgericht na de inbreng van stedenbouwkundige discipline. Vanaf dat moment nam het aantal opdrachten en de schaalgrootte er van behoorlijk toe en ging het bureau ook stedenbouwkundige opgaven verrichten en/of opgaven op het grensvlak van architectuur en stedenbouw. Ook kwamen steeds meer utiliteitsbouw projecten voor zoals sportgebouwen, een wegrestaurant, kantoortjes & bedrijfsgebouwen. Van 2002-2009 was WillemJan Droog lid van de Welstandscommissie van de  Gem. Etten-Leur.