De jarenlange ervaring met alle praktische aspecten van bouwen zowel op het gebied van woningbouw als utiliteitsbouw w.o.

  • het inventariseren van de wensen van de opdrachtgever
  • het vormgeven van deze wensen binnen het gesteld budget
  • het uitwerken en toetsen van het ontwerp rekening houdend met regelgeving     als bestemmingsplan, bouwbesluit en kosten
  • het indieningstraject, R.O. procedures, welstands- en bezwarencommissies
  • verdere technische uitwerking met de adviseurs: constructeur, bouwfysicus en     installateur
  • aanbesteding en prijsonderhandelingen met aannemers
  • technische uitwerking tot op werktekening- en detailniveau – van                           directievoering , toezicht tot oplevering

 

leidt tot een maximale betrokkenheid gedurende het hele plan- en bouwproces, waardoor een optimale en hoogwaardige kwaliteit kan worden behaald, met een eindresultaat dat meer dan voldoet aan de aanvankelijke wensen.