D~B architecten houdt zich in hoofdlijnen bezig met 4 werkgebieden:
1. stedenbouwkundige visies, 2. conceptontwikkeling, 3. bouw & realisatie, 4. restyling & transformatie