Het maken van gebiedsvisies en stedenbouwkundige visies wordt meestal verricht in samenwerking met NXT landscapes buro voor Stedenbouw en Landschap. In deze combinatie werden de afgelopen jaren verschillende opgaven gedaan voor gemeentes, woningcorporaties en marktpartijen. Aan de hand van 3D modellen van stukken stad worden mogelijke toekomstige scenario’s verbeeld en worden inspirerende beelden gegenereerd als vertrekpunt voor een toekomstig ontwikkelingstraject. Voorafgaand hieraan vindt een inventarisatie plaats vanuit de diverse kaders & invalshoeken en vanuit de betrokken stakeholders. De nauwe wisselwerking tussen de disciplines stedenbouw, landschap en architectuur leidt vaak tot verrassende, praktische en heldere oplossingen voor een in eerste instantie complex ogende problematiek. Zo nodig kan ook een projectmanager met ruime ervaring op het gebied van complexe stedelijke opgaven worden ingezet.