D~B architecten houdt zich bezig met conceptontwikkeling op het gebied van Stedenbouw en Architectuur en m.n. op het grensgebied van beide disciplines. Juist de wisselwerking en samenhang tussen beide disciplines kan leiden tot het optimaal uitnutten van een situatie gerelateerd aan de opgave. Specialiteit is het bedenken van nieuwe concepten op het gebied van wonen /werken in samenhang met de specifieke ruimtelijke en programmatische mogelijkheden en ook onmogelijkheden van een locatie. Dit kunnen binnenstadslocaties zijn, maar ook locaties in het landelijk gebied met bijv. een geluidsbelasting. Door het bedenken van uit het gebruiksprogramma kunnen nieuwe woon- /werkvormen worden vorm gegeven, waardoor ogenschijnlijk lastige locaties kunnen worden opgelost. Bijgaande voorbeelden laten concepten zien welke niet werden gerealiseerd. Onder het item bouw en realisatie zijn projecten te zien welke wel werden gerealiseerd.